0186 605 888 info@ddc-heinenoord.nl

Onderhoud

DDC Regenwater Afvoertechniek

Onderhoud verlengt de levensduur

De levensduur van producten staat en valt bij onderhoud. Dus is het zaak om dat zo eenvoudig mogelijk en efficiënt te kunnen doen.

Bij lijn- en roostergoten passen wij in de regel als standaard een zandvanger toe met een zandvangvolume van 23 liter. Dit is dezelfde inhoud als die van een standaard in Nederland toegepaste straatkolk. Voor gebieden waar meer vuilvracht te verwachten is, zoals bijvoorbeeld markttereinen, leveren we zelfs met 50 liter zandvangvolume.

Hoewel we uit ons leveringsprogramma ook zandvangers met een slibvangemmer leveren, noemen we deze geen zandvangers, maar  uitlaatputten. Dit type zandvangers kan  evenwel prima worden ingezet wanneer  het onderhoud niet met een zuigwagen kan worden uitgevoerd of niet gewenst is.

In bestekken wordt de zandvanger vaak onvoldoende goed omschreven zodat de opdrachtgever opgezadeld wordt met vaak lastig of niet goed te onderhouden systemen. Uiteraard heeft DDC bestekteksten beschikbaar.

 

 

 

Zandvanger 23 liter zandvang

Smalle straatkolk K20F

Ook bij de onze straatkolk K20F zien we een belangrijk voordeel ten opzichte van onze concurrentie.De vrije doorlaat voor de zuigbuis is meer dan 140 mm en is daarmee de grootste.

Valkendegroot, als een van de bekende marktpartijen die het onderhoud van o.a. straatkolken uitvoert voor gemeenten en particulieren, is na een test met hun materieel op de K20F kolk, goed te spreken over de reinigbaarheid.

 

 

 

 

Bergings- en infiltratiekratten

Om onderhoud aan een krattensysteem zo veel mogelijk te beperken, is het toepassen van een fijnslibafscheider als voorreiniging van het regenwater een efficiente investering. Onze fabriek Frankische levert de SediPoint en SediPipe waterzuiveringssystemen.