0186 605 888 info@ddc-heinenoord.nl

Zuiveringinstallaties

SediPipe, SediPoint, fijnslibafscheider, sedimentatie

SediPipe “Basic”

SediPipe “Basic”

Max opp. 13.250 m2 (D24)

 

SediPoint

SediPoint

Max opp. 3.650 m2 (D24)

SediPipe “Level”

SediPipe “Level”

Max opp. 13.250 m2 (D24)
SediPipe “XL”

SediPipe “XL”

Max opp. 25.100 m2 (D24)

Regenwaterzuivering Sedi pipe werking en onderhoud

Regenwaterzuivering SediPipe & SediPoint overzicht

Bij afkoppelen is het afvoeren van regenwater naar oppervlaktewater of infiltratie in de bodem een goede optie. Het is dan wel belangrijk dat het regenwater gezuiverd wordt van vervuilingen. Voordat het water in een krattensysteem geleid wordt, is het raadzaam het water te zuiveren om zo vervuiling van het systeem en het geotextiel te voorkomen. Bij lozen op oppervlaktewater wordt de flora en fauna beschermd.

De werking van de SediPipe en SediPoint is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde rooster – de stromingsscheider. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Afhankelijk van de aangesloten oppervlakte worden deeltjes < 60 mμ tot wel 86% verwijderd. Fijn zand en grotere deeltjes worden 100% afgevangen. Aan die fijne deeltjes < 60 mμ hechten zich ook microvervuiling zoals PAK’s, olie en zware metalen. Met het afvangen van fijne deeltjes wordt dus ook de vervuiling in het regenwater gereduceerd!

Onderhoud zuiveringsinstallaties

Beide systemen zijn zeer eenvoudig te onderhouden.

Plaatsing

De kunststof putten en buisstukken zijn licht van gewicht en derhalve is geen extra te maken fundament noodzakelijk.

Advies& Engineering

Wij adviseren u graag over de juiste SediPipe of SediPoint voor uw situatie. Wij kunnen u een volledig systeemontwerp leveren. Desgewenst nemen we daar de eventuele buffer- of infiltratiesystemen in mee.