0186 605 888 info@ddc-heinenoord.nl

Duurzaamheid

DDC Regenwater Afvoertechniek

 

Milieuvriendelijk

Het toepassen van producten die niet belastend zijn voor onze leefomgeving krijgt steeds meer aandacht. Circulariteit van bouwstoffen zorgt voor een kleinere hoeveelheid afvalstoffen. Dat betekent dat circulaire bouwstoffen dusdanig zijn samengesteld dat de mens, alsmede flora en fauna, er geen  hinder van hebben.

In dit kader bevat het beton en de vezelversterkte beton van onze gootprogramma’s en de straatkolken K20F geen schadelijke stoffen zoals de BTEX-stoffen. Voor de bouwstof FILCOTEN kan  een milieucertificaat meegeleverd worden. Onze fabriek BG Graspointner is volgens ISO 14001 gecertificeerd.

 

 

Netwerk Betonketen

Het Netwerk Betonketen………

 

 

Levensduur

Duurzaamheid gaat ons inziens ook over de levensduur van producten en systemen. Naast de leverantie van duurzame producten zijn onze adviezen duidelijk gericht op een gebruik voor langere tijd.

Zo kan het goottype I vaak na een 1e toepassing nog een keer ingezet worden omdat deze goot zelfdragend is en derhalve niet ingestort hoeft te worden om aan een bepaalde verkeersklasse te voldoen.

Het Rigofill bergings- en infiltratiesysteem is ontworpen voor een levensduur van 50 jaar.

Ook de drainagematsystemen van Nophadrain gaan dankzij de hoge kwaliteit lang mee.