0186 605 888 info@ddc-heinenoord.nl

Drainagematten

Nophadrain drainmatten, drainagematsysteem, drainagesysteem

Voor terras- en parkeerdaken.
ND 200 / 220

ND 200 / 220

12,5 mm
700 kPa, bel. klasse 1
Warm dak/ ongeïsoleerd dak

ND 600hd / 620hd

ND 600hd / 620hd

12,5 mm
1200 kPa, bel. klasse 3
Warm dak/ ongeïsoleerd dak

ND 600hd / 620hd

ND TSF 100

Glij- en beschermfolie
1 mm

ND 200h / 220h

ND 200h / 220h

16 mm
450 kPa, bel. klasse 1
Warm dak/ ongeïsoleerd dak

ND 900 / 920

ND 900 / 920

26,5 mm
800 kPa, bel. klasse 1
Warm dak/ ongeïsoleerd dak

ND 900 / 920

ND WSM 50

waterreservoirplaat 50 mm dik
waterhoudend vermogen ca. 40 l/m2

ND 600 / 620

ND 600 / 620

12,5 mm
900 kPa, bel. klasse 2
Warm dak/ ongeïsoleerd dak

ND 900hd / 920hd

ND 900hd / 920hd

26,5 mm
1000 kPa, bel. klasse 3
Warm dak/ ongeïsoleerd dak

Verklaring belastingsklassen: klasse 1 – fietsers en voetgangers,     klasse 2 – personenauto’s,      klasse 3 – vrachtwagens

 

Drainagematten maken deel uit van een totaal programma dakafwatering voor terras- en parkeerdaken.

In ons leveringsprogramma hebben we de systemen van Nophadrain opgenomen.
Onderscheidend door CE markering en hoge kwaliteit.

Naast de afvoer van doorsijpelend water, biedt het systeem ook bescherming aan de onderliggende dakbedekking.

Afhankelijk van de inrichting en de mate van verkeersbelasting onderscheiden we diverse systemen.

Bij een geplakte bitumen dakbedekking is het raadzaam eerst een glij- en beschermfolie TSF 100 aan te brengen.

Wanneer ook groen- en/of plantvakken onderdeel uitmaken van de inrichting, adviseren wij u waterreservoirplaten aan te leggen. Door de capillaire werking wordt het mogelijk zowel extensieve als intensieve begroeiingen op het dak te realiseren.
Ook voor toepassingen op omgekeerde daken bieden wij oplossingen.

 

Totaal dakafwateringssysteem

Naast dit onderdeel van dakafwatering leveren wij ook draingoten, dakkolken en dakdoorvoeren. Een gecombineerde afvoer van het water uit de drainagemat en de afvoergoot vereist een goede afstemming in de bouw. We hebben diverse digitale tekeningen ter beschikking.

goot met dekdoorvoer detail