0186 605 888 info@ddc-heinenoord.nl

Lekkende ondergrondse parkeergarages vormen een groot probleem. Kimmenade Nederland BV uit Helmond lost dit op met hun naadloos gespoten product Novacell. Voor de afvoer van het regenwater worden de producten van Nophadrain en DDC ingezet.
Dit samenwerkingsverband pakt de inrichting van de buitenruimte boven een ondergrondse constructie vanaf het ontwerpstadium op.

Het betreft vaak een inrichting met een elementenverharding met straatlaag en fundatielaag waarvan het regenwater op een goede manier dient te worden afgevoerd.

Met de toepassing van de producten van de 3 bedrijven kan een verzekerde garantie van 10 jaar afgegeven worden.

Het grootschalige project Stationsplein/ Kruisplein in Rotterdam is een mooi voorbeeld.