Er valt veel te besparen met de Rigofill-ST kratten voor infiltratie en waterberging.

Allereerst op de ruimte die de kratten innemen op een vrachtauto en op de bouwplaats. Lees meer