http://ddc-heinenoord.nl/drainagematten

Drainagematten

Drainagematten maken deel uit van een totaal programma dakafwatering  voor parkeer- en terrasdaken.


In ons leveringsprogramma hebben we de systemen van Nophadrain opgenomen. 

Onderscheidend door CE markering en hoge kwaliteit.

Naast de afvoer van doorsijpelend water, biedt het systeem ook bescherming aan de onderliggende dakbedekking.

 

Parkeer- en terrasdaken

Afhankelijk van de inrichting en de mate van verkeersbelasting onderscheiden we diverse systemen. 

Een terrasdak voor voetgangers en fietsers valt onder de belastingsklasse 1.

klik hier om een voorbeeld van de opbouw van een terrasdak te zien.

De productinformatie vindt u onder de download.

 

 

Wanneer personenauto's en bijv. veegwagens van de gemeente het dak kunnen berijden, dan valt dit onder belastingsklasse 2.

Klik hier voor een voorbeeld van de opbouw van een parkeerdek belastingsklasse 2.

De productinformatie vindt onder de download

 

Voor belastingen met vrachtwagens geldt de belastingsklasse 3.

Klik hier voor een voorbeeld van de opbouw van een parkeerdek belastingsklasse 3.

De productinformatie vindt u onder de download